Neurologopedia

Stanowi obszar logopedii skupiony na diagnozowaniu i terapii osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Jej celem jest rehabilitacja osób cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka.
Terapia neurologopedyczna odnosi się przede wszystkim do:
  •  osób dorosłych i dzieci z afazją, uszkodzeniami CUN,  po rozszczepie podniebienia,  z zaburzeniami oddechu i głosu. 
  •  dzieci z problemami wynikającymi z niedojrzałości bądź zakłóceń w rozwoju centralnego układu nerwowego (opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej).