kids-2835426_960_720jpg
METODA KRAKOWSKA

Metoda Krakowska prof. Jagody Cieszyńskiej to oparta na wiedzy neurobiologicznej systemowa terapia funkcji poznawczych dzieci z różnymi  zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Skierowana jest przede wszystkim do dzieci :

 • z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, zagrożenie dysleksją, niedosłuch, opóźniony rozwój mowy
 • z zaburzeniami genetycznymi takimi jak: zespół Downa
 • zdrowych, celem zwiększenia potencjału intelektualnego i poznawczego.


Metoda Krakowska jest zbiorem technik, w której pracuje się z dzieckiem tak, by osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych, w tej samej kolejności jak przy rozwoju zdrowego dziecka.   W głównej mierze terapia skupia się na budowaniu języka w umyśle dziecka oraz na nauce komunikacji.

Elementy MK:

 • Terapia słuchowa
 • Komunikacja ułatwiona - Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów wizualizacyjnych i interakcyjnych
 • Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza synteza wzrokowa na materiale tematycznym-konkretnym i atematycznym-symbolicznym)
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowani
 • Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń.
 • Programowanie języka
 • Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki
 • Stymulacja zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach)
 • Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków)
 • Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami
 • Stymulacja funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu i motoryki dużej).
 • Stymulacja poznania wielozmysłowego (bodźce smakowe, zapachowe i dotykowe)
 • Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym)
 • Ćwiczenia kategoryzacji
 • Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.
 • Ćwiczenia myślenia przez analogię.

Więcej szczegółowych infromacji: www.czasdzieci.pl/   www.centrummetodykrakowskiej.pl