baby-2166101_960_720jpg
"Mowa jest najważniejszym i najbardziej

precyzyjnym narzędziem ludzkiego działania,
i jako taka musi być doskonalona
również w płaszczyźnie fonetycznej."
prof. dr hab. Bronisław RocławskiDiagnoza Logopedyczna - określa charakter wady (rodzaj i stopień nasilenia) oraz przyczyny jej powstania. Pozwala na zaprogramowanie odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka lub osoby dorosłej.

Profilaktyka Logopedyczna - ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju językowego dziecka. Zastosowana u małych dzieci pozwala na uniknięcie często żmudnej i długotrwałej terapii.

Terapia Logopedyczna - Terapia logopedyczna jest wspomagana i urozmaicana elementami innych metod stosowanych w celu rozwoju językowego dziecka (np. Glottodydaktyka, Metoda Krakowska). Sprawia, że dziecko poddając się reedukacji mowy, jednocześnie nabywa dodatkowe umiejętności takie jak, np.: płynne czytanie ze zrozumieniem, poprawne pisanie pod względem graficznym i ortograficznym, logiczne myślenie, koncentracja uwagi, prawidłowa orientacja przestrzenna i inne.
Terapia logopedyczna obejmuje następujące  etapy pracy korekcyjnej:
  • usunięcie przyczyny wadliwej wymowy (np. poprzez usprawnianie słuchu fonemowego, motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych, autokontroli słuchowej i inne),
  • wywołanie głoski normatywnej, 
  • wprowadzanie prawidłowego dźwięku na podstawie modułu:
1. Wiem, jak wymawia się dźwięk.
2. Mogę wymówić dźwięk w izolacji.
3. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo między samogłoskami.
4. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w nagłosie wyrazu.
5. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w śródgłosie wyrazu.
6. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w wygłosie wyrazu.
7. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo podczas czytania.
8. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w gabinecie logopedy.
9. Mogę prawidłowo posługiwać się dźwiękiem (który kiedyś sprawiał mi kłopot) w mowie spontanicznej.

Ćwiczenia korygujące wadę wymowy mogą być dla dziecka męczące, gdyż wymagają wielokrotnych powtórzeń tych samych, (wcześniej zaburzonych) głosek.
Dlatego też gabinet wyposażony jest w najnowocześniejsze i atrakcyjne dla dziecka pomoce logopedyczne, które:
  • gwarantują jego zaangażowanie w terapię,
  • motywują do ćwiczeń,
  • skracają czas terapii oraz utrwalają poprawną artykulację w mowie spontanicznej.
Diagnoza i Terapia Neurologopedyczna - obejmuje stymulację wszystkich funkcji psychomotorycznych dziecka, opiera się na programowaniu języka zgodnie z indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi dziecka.