data-2355696_960_720jpg
GLOTTODYDAKTYKA


  Glottodydaktyka to innowacyjna metoda nauki czytania i pisania, której twórcą jest wybitny polski językoznawca prof. Bronisław Rocławski.
Metoda ta pozwala całkowicie odmiennie (w porównaniu do metody tradycyjnej) spojrzeć na rozwój językowy dziecka. Daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego młodego człowieka, pozwala dziecku rozwijać się we własnym tempie, rozbudza poznawczo, uczy logicznego myślenia, rozwija sferę motywacyjną. Usprawnia percepcję słuchową, wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokową, motorykę małą, kształtuje orientację przestrzenną, zapobiega powstawaniu dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Dzieci prowadzone metodą glottodydaktyczną posługują się piękną i poprawną polszczyzną, chętnie samodzielnie czytają książki.
  Glottodydaktyka daje szansę na sukces każdemu, nie tylko maluchowi, który dopiero wkracza w świat głosek i liter, ale również dzieciom starszym, które zakwalifikowano do grupy dyslektyków, dysgrafików i dysortografików. Metoda ta zdecydowanie skutecznie pomaga w przezwyciężaniu trudności szkolnych w zakresie czytania i pisania.
  Glottodydaktyka znacznie różni się od tradycyjnej metody czytania m.in. tym, że: w glottodydaktyce odpowiednio wydłuża się czas na przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania, po to by maksymalnie skrócić czas opanowania płynnego czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,nie przystępuje się do czytania bez znajomości wszystkich znaków 44-literowego alfabetu (litery podstawowe i niepodstawowe) oraz umiejętności analizy i syntezy głoskowej, przy czym do syntezy głoskowej dochodzi się poprzez syntezę sylabową, morfemową, logotomową, logotomowo–fonemową i fonemowo-logotomową, stosuje się metodę tzw. „ślizgania się” z wykorzystaniem samogłosek (z wyjątkiem ą i ę) i spółgłosek trwałych,kładzie się duży nacisk na prawidłowe wybrzmiewanie głosek w izolacji, rozwija się dziecku świadomość fonologiczną (wyraźnie oddziela się głoski od liter).
Nauka czytania i pisania metodą glottodydaktyki to w pełni dydaktyczna zabawa  z wykorzystaniem licznych, odpowiednio skonstruowanych pomocy edukacyjnych, opracowanych przez prof. Rocławskiego (np. klocki LOGO). Glottodydaktyka daje szansę każdemu dziecku na sukces w szkole i ułatwia start w dorosłe życie.