Elżbieta Kojder-Sowińska

Wykształcenie:
 • Studia wyższe na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Filologiczne Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim (Filologia Polska)
 • Podyplomowe Studia z Logopedii i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim
 • Neurologopedia – Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
 • Surdopedagogika – WSH TWP w Szczecinie
 • Oligofrenopedagogika – Uniwersytet Szczeciński
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera – Szczecin
 • Liczne kursy specjalistyczne

Doświadczenie zawodowe:
Liczne praktyki w szkołach i przedszkolach w zakresie nauczania metodą glottodydaktyki
i terapii logopedycznej:
 • Praca z młodzieżą w charakterze wychowawcy w internacie
 • Praca w szkole podstawowej jako nauczyciel języka polskiego
 • Praca w szkole podstawowej jako logopeda-glottodydaktyk
 • Praca w przedszkolu jako logopeda-glottodydaktyk
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • Surdopedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Poradnia Logopedyczna w PZG Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu w Szczecinie
 • Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową -  prowadzenie  zajęć dla studentów na kierunku Logopedia
 • Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim – prowadzenie pokazowych zajęć logopedycznych (terapii logopedycznej) w ramach praktyk zawodowych dla studentów Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki.