Cennik

LOGOPEDIA:
    KONSULTACJE/WSTĘPNE DIAGNOZY:
 

 • Konsultacja neurologopedyczna/surdopedagogiczna (ok. 1godz.)  - 150 zł
 • Konsultacja logopedyczna dotycząca rozwoju językowego (ok. 1 godz) - 150 zł
 • Konsultacja dotycząca  gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania (ok. 1 godz.) - 150 zł
   TERAPIA:
 • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna/surdopedagogiczna (45 min.) - 100 zł
 • Terapia Metodą Krakowską (45 min.) - 100 zł
 • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną (Metodą Krakowską); (45 min.) – 100 zł
 • Terapia dysleksji, dysgrafii (45 min.) – 100 zł 
 • Nauka czytania i pisania metodą Glottodydaktyki prof. Rocławskiego (45 min.) – 100 zł
 • Terapia dzieci do 4. roku życia (30 min.) - 80 zł
 • Wystawienie pisemnej informacji po konsultacji - 200 zł


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:


Konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci (wsparcie dzieci w rozwoju, w kryzysach szkolnych)

 • 1. spotkanie - 1 godz. - 150 zł
 • 2. spotkanie i kolejne - 45 min -110 zł
Poradnictwo indywidualne psychologiczne dla dzieci powyżej 10. roku życia i dorosłych

 • Indywidualnie dzieci (wsparcie w sytuacjach szkolnych i rodzinnych) - 45 min. - 120 zł 
 • Indywidualnie dorośli (wsparcie w sytuacjach rodzinnych, zawodowych i okołorozwodowych) - 45 min -120 z
Konsultacje pedagogiczno - psychologiczne dla rodziców 

 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych: spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność sprzężona, mutyzm wybiórczy, ADHD, niepełnosprawność ruchowa - 45 min. 
 • Wydanie pisemnej informacji po konsultacji - 200 zł