Cennik


     KONSULTACJE/WSTĘPNE DIAGNOZY:
 

  • Konsultacja neurologopedyczna/surdopedagogiczna (ok. 1godz.)  - 120 zł
  • Konsultacja logopedyczna dotycząca rozwoju językowego (ok. 1 godz) - 120 zł
  • Konsultacja dotycząca  gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania (ok. 1 godz.) - 120 zł
   TERAPIA:
  • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna/surdopedagogiczna (45 min.) - 90 zł
  • Terapia Metodą Krakowską (45 min.) - 90 zł
  • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną (Metodą Krakowską); (45 min.) – 90 zł
  • Terapia dysleksji, dysgrafii (45 min.) – 90 zł 
  • Nauka czytania i pisania metodą Glottodydaktyki prof. Rocławskiego (45 min.) – 90 zł
  • Terapia dzieci do 4. roku życia (30 min.) - 70 zł