Logopedia i Gllottodydaktyka - Szczecin

W dzieciństwie niewiele zależy
od nas, wiele zaś od tych,
którzy są z nami.

prof. dr hab. Bronisław Rocławski

Gabinet wyposażony jest w najnowsze pomoce glottodydaktyczne i logopedyczne oraz programy multimedialne.

Gabinet glottodydaktyczno - logopedyczny

Pierwsze lata życia są najcenniejsze. To najbardziej chłonny i twórczy czas. Nigdy więcej
Twoje Dziecko nie nauczy się tak wiele. Im wcześniej zostanie objęte specjalistyczną opieką, tym łatwiej będzie pokonywać wszelkie trudności językowe.

Odpowiedni rozwój językowy oraz umiejętność płynnego czytania ze zrozumieniem
i poprawnego pisania zapewnią Twojemu Dziecku sukces w szkole i dobry start
w dorosłe życie.

Glottodydaktyka

Innowacyjna metoda nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego. Pozwala całkowicie odmiennie spojrzeć na rozwój językowy dziecka. Uczy (przez zabawę)
logicznego myślenia, rozbudza poznawczo, rozwija sferę motywacyjną.

Logopedia

Diagnoza, profilaktyka, terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb. Terapię logopedyczną dzieci łączymy z metodami glottodydaktycznymi. Jest to najbardziej efektywna, nowoczesna
i przyjazna dziecku forma wspierania prawidłowego rozwoju mowy oraz umiejętności czytania
i pisania.

Gabinet w ramach działalności oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.